DOKUMENTI

Statut Udruge pčelara Bukovice i Ravnih Kotara „VRISAK“
Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruga pčelara Bukovice i Ravnih Kotara „VRISAK“ djeluje, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, javnost rada, članstvo i članarina, te prava i obveze i stegovna odgovornost članova, tijelima Udruge njihovom sastavu izboru, opozivu, ovlastima načinu odlučivanja i trajanju mandata, unutarnji ustroj, imovina i način njezinog stjecanja, financiranja, prestanak postojanja te postupak s imovinom u slučaju ...

Zapisnik sa osnivačke skupštine
S osnivačke sjednice Skupštine Udruge pčelara Bukovice i Ravnih Kotara „VRISAK“ održane dana 04.12.2010.godine u Benkovcu, s početkom u 10,00 sati. U ime osnivača Osnivačkom skupštinom predsjedava Rajko Marinović koji je utvrdio da je sjednici Skupštine nazočno 8 (osam) osnivača čija se imena i prezimena nalaze u prilogu zapisnika i predložio sljedeći ...

Odluka o osnivanju Udruge
Cilj osnivanja udruge je da potiče i promiče i razvija pčelarstvo i pčelarsko gospodarstvo ...

Popis osnivača udruge
Popis osnivača udruge ...

Odluka o zastupanju
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ...