AKTIVNOSTI

Počinjemo sa praćenjem rada u Udrugi

Poštovani pčelari,
namjera nam je da vas redovito obavještavamo o našim aktivnostima i svim drugim aktivnostima pčelara u županiji i šire,  što god budemo procjenili da bi nam svima bilo korisno u našim pčelarskim aktivnostima. Isto tako,  spremni smo za suradnju sa svima koji svoja korisna saznanja žele podjeliti sa drugim pčelarima, očekujemo Vas.

20/12/2014

ARHIVA AKTIVNOSTI